Nasze Przedszkole bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025, którego głównym celem jest zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówki oraz realizacja działań promujących czytelnictwo. Nasza biblioteka przedszkolna przy wsparciu Dyrekcji powiększyła się o nowe pozycje – książki dla dzieci. Są to między innymi książki wspomagające radzenie sobie z emocjami, poruszające kwestie odnoszące się do poszanowania środowiska naturalnego, książki o bezpieczeństwie, zawodach, podróżnicze, lubiane, znane bajki i wiersze, które będziemy czytać dzieciom.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych stanowiących centrum dostępu do wiedzy i kultury.
Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań książką zanim pójdzie do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie jest bezcenny. Dlatego tak ważne jest już od najmłodszych lat rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.
Codzienne czytanie dziecku wpływa na jego rozwój emocjonalny, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię. Uczy logicznego myślenia i zapamiętywania, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wartości: odróżniania dobra od zła.