1. Wytyczne GIS dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli w trakcie panowania pandemii Covid-19 – aktualizacja 25.08.2020r.
  2. RODO w czasie pandemii (materiał dla sektora edukacji)
  3. Procedura regulująca pracę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
  4. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID

 

Dokumenty  dla opiekunów prawnych dotyczące potrzeby zapewnienia opieki dziecku 

przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie w związku z Covid-19

  1. Wniosek o zapewnienie opieki od 25.05.2020r. na czas trwania epidemii Covid-19 przez PM1 w Pruszkowie
  2. Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do PM1 w Pruszkowie w trakcie epidemii Covid-19
  3. Wniosek o zapewnienie opieki dziecku przez PM1 w Pruszkowie w trakcie dyżuru wakacyjnego podczas pandemii Covid-19