Dokumenty do pobrania: 

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

 1. Oświadczenie do kryterium dochodowego
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2020/ 2021
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2020/ 2021r 

Strona  do rekrutacji internetowej:

 1. https://pruszkow.formico.pl
 • składając wniosek do Przedszkola pierwszego wyboru dołącza się wszystkie niezbędne załączniki !

 

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

 1. Zarządzenie nr 7 z dnia 06.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie
 2. Zarządzenie nr 8 z dnia 06.05.2020r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19  
 3. Procedura regulująca pracę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
 4. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID
 5. Zarządzenie nr 12 z dnia 09.09.2020r. w sprawie wprowadzenia jednolitej stawki żywieniowej w Przedszkolach Miejskich na terenie Miasta Pruszkowa