Dokumenty do pobrania: 

 

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

 1. Oświadczenie do kryterium dochodowego
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2020/ 2021
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2020/ 2021r

Procedury 

 1. Procedury Bezpieczeństwa Obowiązujące w PM1 w Pruszkowie
 2. Procedura regulująca pracę Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
 3. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

  1. Zarządzenie nr 7 z dnia 06.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie
  2. Zarządzenie nr 8 z dnia 06.05.2020r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19  
  3. Zarządzenie nr 12 z dnia 09.09.2020r. w sprawie wprowadzenia jednolitej stawki żywieniowej w Przedszkolach Miejskich na terenie Miasta Pruszkowa  
  4. Zarzadzenie nr 4  z dnia 26.03.2021r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia zajęć w przedszkolu w okresie od 29.03 do 11.04.2021r. 
  5. Zarządzenie nr5/2021 z dnia 12.04.2021r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia zajęć w przedszkolu w okresie od 12. do 18. kwietnia 2021r.
  6. Zarządzenie nr10/22 z dnia 02.05.2022r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconej stawki żywieniowej w przedszkolach miejskich na terenie Pruszkowa
  7. Zarządzenie nr 201/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia  stanowiska  Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie
  8. Zarządzenie nr 14/ 2022 w sprawie wprowadzenia jednolitej dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach miejskich na terenie miasta Pruszkowa