Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

Rok szkolny 2022/2023

        1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Barbara Roszkowska           
        2. Z-ca przewodniczącego –  Michał Kreft
        3. Skarbnik – Grzegorz Darowski
        4. Sekretarz – Mariola Janicka 

Kontakt:

501 021 622

Barbara Roszkowska

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

84 8931 0003 0734 5805 4000 0001

 

Prosimy o terminowe wpłaty uwzględniając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę.