Numer konta do wpłat za żywienie dziecka w przedszkolu : 

45 1240 6380 1111 0010 8651 7620

Numer konta do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu:

73 1240 6380 1111 0010 8651 7213

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu według informacji zawartej w meilu dotyczącym opłat za przedszkole. 

Wpłat prosimy dokonywać do 8. dnia każdego miesiąca

z uwzględnieniem w tytule przelewu : imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej. 

Link do :Zarządzenie Dyrektora PM1 dotyczące zmiany stawki żywieniowej