Drodzy Rodzice!

Opłaty za żywienie wpłacamy na konto:

45 1240 6380 1111 0010 8651 7620

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

73 1240 6380 1111 0010 8651 7213

Zawsze do 8 dnia każdego miesiąca !

Prosimy o terminowe wpłaty

podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę!