Rok szkolny 2023/ 2024

 

Wrzesień:

1.Poznajmy się

2.W naszym  przedszkolu

3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

4. Bezpieczeństwo na drodze