Komunikat dotyczący Covid-19 !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 informuje, że w kolejnej grupie pojawił się nowy  przypadek zakażenia wirusem Covid-19. W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie zostały  podjęte  działania związane z wdrażaniem kolejnych etapów procedury Covid-19 w przedszkolu. Dzieci […]

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie […]