Zaplanowana działalność kulturalno – edukacyjna  

na rok szkolny 2020/2021

Spotkanie z alpakami zostało przeniesione na 23. listopada