Drodzy Rodzice!

 

            Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie my dyrektorzy Przedszkoli Miejskich w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Pruszków.

Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja 2020 r.

Głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 10 dzieci.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo tylko w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i odesłanie na adres email e.wolowiec@pm1pruszkow.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 18 maja, natomiast informacja o przyjęciu dziecka nastąpi 20 maja.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Rodzice którzy nie są zainteresowani oddaniem dziecka do przedszkola w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną.