20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Nasze Przedszkole aktywnie włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF.

Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.

Przedszkolaki poznały swoje prawa za pomocą kart, grafik, animacji  i filmów. Dzieci oraz personel przedszkola ubrali się w ubrania w kolorze niebieskim i wszystkie grupy wzięły udział w Niebieskim marszu dla praw dziecka. Dzieci kolorowały kolorowanki o prawach dziecka, bawiły się, namalowały kredą tymczasowy mural na placu zabaw.