Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2020 r.

 

  • W miesiącach wakacyjnych 2020 r. w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w czterech turnusach.
  • Do dyżuru wakacyjnego w roku 2020 zostały wytypowane następujące przedszkola:
Turnus I

( 1-17 lipca 2020)

Turnus II

( 20-31 lipca 2020)

Turnus III

( 3-14 sierpnia 2020)

 

Turnus IV

( 17-28 sierpnia 2020)

 

 

PM Nr 3 ul. Chopina 1

( 1oo miejsc)

PM Nr 7 ul. Słowackiego 1

( 75 miejsc)

PM Nr 2 ul. Partyzantów 2/4

(125 miejsc)

 

PM Nr 6 ul. Hubala 1

( 100 miejsc)

PM Nr 13 ul. Antka 7

(175 miejsc)

 

 

PM Nr 15 ul. Dębowa 8

(1oo miejsc)

PM Nr 4 ul. Prusa 27

(125 miejsc)

 

 

PM Nr 5 ul. Narutowicza 20

(60 miejsc)

PM Nr  11 ul. Hubala 2

(100 miejsc)

 

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2020 roku

 

Data Etap zapisów/czynność rodzica/opiekuna prawnego
od do
3 lutego Rodzice otrzymują harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach wraz z obowiązującym regulaminem dyżurów
3 lutego 14 lutego Pobieranie wniosków zgłoszeniowych z macierzystego przedszkola i składanie w sekretariacie w przedszkolu
2 marca Przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki
5 marca 13 marca Płatność za dyżur wakacyjny w sekretariacie przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane
po 20 września Zwrot za pobyt i żywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu

Rodzice zgłaszają dziecko na konkretny turnus.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

 

  • We “Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję.
  • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 

  • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

– wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną

  godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od  5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.                          – w dyżurującym przedszkolu (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),

– wniesienia opłaty za żywienie dziecka w terminie od  5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. ( 11,00 zł.

  za każdy planowany dzień pobytu) – w dyżurującym przedszkolu,

 Rodzice otrzymają w macierzystych przedszkolach informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania  w dyżurującym przedszkolu.

 Nie wniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne  z rezygnacją z dyżuru.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami regulującymi Dyżur Wakacyjny! 

Zarządzenie w sprawie dyżurów wakacyjnych

regulamin dyżuru wakacyjnego