Materiały do realizacji zdalnego nauczania w grupach udostępniane są bezpośrednio rodzicom        za pomocą form komunikacji ustalonych na zebraniach grupowych. 

Ogólne informacje dotyczące zagadnień zamieszczane są w zakładce

„Tego się uczymy”

na stronach poszczególnych grup. 

Nauczanie zdalne prowadzone jest na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r.