Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

Rok szkolny 2020/2021

        1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Barbara Roszkowska                                  kontakt : 501 021 622
        2. Z-ca przewodniczącego – p. Wioletta Opas
        3. Skarbnik – p. Arkadiusz Przybylski
        4. Sekretarz – p. Monika Kruk

 

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: 

79 8931 0003 0737 4863 4000 0001

Prosimy o terminowe wpłaty uwzględniając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę.