Rekrutacja – informacje!

1kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. […]

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie […]

Dyżur Wakacyjny 2020/2021!

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 W miesiącach wakacyjnych 2021 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu. Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą wydawane w sekretariacie macierzystego przedszkola/pobierane ze strony internetowej i przyjmowane […]

Rekrutacja !

W związku z rozpoczętą rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 17 marca 2020 r.  rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:  1. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową […]