Grupa Fasolki

Nauczyciele: Emilia Dobrogosz – Sosnowska, Anna Wojtyniak

Woźna oddziałowa: Katarzyna Gąsior- Gajda