Grupa Marchewki

Nauczyciele : Magdalena Zawiślak, Malwina Kanigowska 

Woźna oddziałowa: Kinga Jędrasik