W poniższym Zarządzeniu Dyrektora PM1 znajduje się informacja na temat zmiany kwoty stawki żywieniowej w naszej placówce. 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.09.2022r