Samodzielne sadzenie roślinek to cenne doświadczenie dla wszystkich dzieci, a przy okazji świetna zabawa. Pietruszki poznały etapy sadzenia roślin, mają również okazję do codziennych obserwacji zmian , jakie zachodzą w roślinach.