We wrześniu  w grupie Cebulek  realizowaliśmy  Projekt  Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. Wspólnie zorganizowaliśmy „Kącik patriotyczny” , a dzieci zaśpiewały wszystkie zwrotki hymnu. Bez problemu przypomniały, jak wygląda flaga i godło Polski, a także, które miasto jest stolicą naszego kraju. Potrafiły nazwać największe rzeki Polski oraz wymieniły kilka największych miast.  Cebulki  z ogromnym zaangażowaniem wykonały sałatkę owocową z owoców rosnących w polskich sadach. Poprawnie namalowały godło Polski i kolorowały flagę. Dzieci zapoznały się  z mapą Polski i Europy,  dowiedziały się również , jakie kraje sąsiadują z Polską. Nadal  utrwalamy wiadomości o kraju z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Polska. Poznaj swój kraj”  i  codziennie czytamy „Baśnie i legendy polskie”. Rosną mali patrioci!