Słuch fonematyczny jest bardzo ważny ze względu na prawidłowe rozumienie mowy i jej kształtowanie się. Warunkuje zatem nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Od tego, jak sprawny jest słuch fonematyczny dziecka, zależy rozwój jego mowy, a także zdolności pisania,czytania i zapamiętywania. (www.swiatsluchu24.pl)

Poniżej zamieszczamy artykuł przygotowany przez Pana Logopedę, zachęcamy do zapoznania się.