W związku ze zbliżającą się rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 17 marca 2020 r.  rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:
1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.                                                                         W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: postawiona urna lub pudełko na koperty, płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu
między obecnymi w budynku.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.                                  Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach placówek.
W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą
przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do PRZEDSZKOLA nie uległ zmianie:

30.03.2020 r.- 08.04.2020 r.

W naszej placówce dokumenty dotyczące rekrutacji można składać: 

Poniedziałek, wtorek, piątek: 08.00- 11.00

Środa, czwartek: 13.00-16.00