W związku z rozpoczętą rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 17 marca 2020 r.  rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:

 1. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adres email do rekrutacji : ( e.wolowiec@pm1pruszkow.edu.pl )

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą
przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.                                                                           

Prosimy zapoznać się z wytycznymi, które będą obowiązywały  podczas składania dokumentów. 

  • Wydrukowane wnioski do PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU  Rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
  • Wnioski należy złożyć w ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH DO SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH URN, PUDEŁEK
  • POTWIERDZENIE  złożenia wniosku rodzice dostają e-mailem.
  • KOPERTA składana przez rodziców powinna być opisana: IMIĘ I NAZWISKO, NUMER TELEFONU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH. 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.  nr tel do kontaktu 575593313

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do PRZEDSZKOLA nie uległ zmianie:

30.03.2020 r.- 08.04.2020 r.

W naszej placówce dokumenty dotyczące rekrutacji można składać: 

Poniedziałek, wtorek, piątek: 08.00- 11.00

Środa, czwartek: 13.00-16.00