Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniach 16-30 marca odbywa się WYŁĄCZNIE rekrutacja ELEKTRONICZNA przez stronę 

pruszkow.formico.pl

W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. będzie  można składać wnioski do placówek w formie papierowej.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi, które będą obowiązywały  podczas składania dokumentów. 

  • Wydrukowane wnioski do PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU  Rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
  • Wnioski należy złożyć w ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH DO SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH URN, PUDEŁEK
  • POTWIERDZENIE  złożenia wniosku rodzice dostają e-mailem.
  • KOPERTA składana przez rodziców powinna być opisana: IMIĘ I NAZWISKO, NUMER TELEFONU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH.