1kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r. do 09.04.2021r.

12 kwietnia 2021 r. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli  złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.