12 kwietnia 2021 r. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli  złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej,                 w której będą do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.