Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu (8:00-16:00), ponad to 7 i 14 marca będą przyjmowane w godzinach 7:00-17:00.