Dzieci z grupy Pietruszki wzięły udział w warsztatach edukacyjnych. Zajęcia miały charakter spotkań ,czasiektórych dzieci były zapoznawane z wiedzą dotyczącą zagrożeń związanych niewłaściwym korzystaniem zmediów (zwłaszcza TV). Praca z dziećmi to lektura i analiza bajki “Magiczne Kryształy”. W czasie zajęć wykorzystane zostały żne materiały dydaktyczne. Dominowały aktywne formy pracy: drama,burza mózgów,pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się,praca w grupach oraz gra dydaktyczna