Na prośbę Mazowieckiej Policji zamieszczamy   komunikat skierowany do: Rodziców i Opiekunów Prawnych. Prosimy o zapoznanie się.