Dyrektor przedszkola informuje, że dnia 8.11.2020 wychowawca placówki poinformował, iż otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19. Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie zostały  podjęte  działania związane z wdrażaniem kolejnych etapów procedury Covid-19 w przedszkolu.

Dzieci z grupy wychowawcy zostały poddane kwarantannie. Kwarantannie została poddana woźna oddziałowa oraz intendent.