Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 informuje, że w kolejnej grupie pojawił się nowy  przypadek zakażenia wirusem Covid-19.

W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie zostały  podjęte  działania związane z wdrażaniem kolejnych etapów procedury Covid-19 w przedszkolu.

Dzieci oraz pracownicy z grupy osoby zarażonej zostały poddane kwarantannie od 20. lutego 

Obecnie kwarantannie poddane są dwie grupy z Przedszkola Miejskiego nr 1.