Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków  oraz niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 od 15.05.2020 r..   

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Zakres czynności   Terminy 

w postępowaniu  rekrutacyjnym  

Terminy  w postępowaniu  uzupełniającym *
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny  od 21.02.2020 r.  od godz. 8.00  do 28.02.2020 r.  do godz.16.00  
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

 

 

od 16.03.2020 r. 

od godz.8.00  do 30.03.2020 r.  do godz. 16.00

 
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 30.03.2020 r.  do 8.04.2020 r.   
Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 09.04.2020 r.  do 17.04.2020 r.

 

 
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

30.04.2020 r.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  04.05.2020 r.  do 08.05.2020 r.

 

 
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

15.05.2020 r.  
 

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

  od 15.05.2020 r.  do 31.08.2020 r.

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

                                                        

 Procedura odwoławcza

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla  klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły.

 

Zakres czynności terminy 

w postępowaniu  rekrutacyjnym

 

terminy  w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

25.05.2020 r. –  05.06.2020 r. 01.07 –  17.07.2020 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

09.06.2020 r. 20.07.2020 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

16.06.2020 r. 24.07.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

  

19.06.2020 r. do końca lipca

 

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca