Grupa Marchewki

Nauczyciele : Magdalena Zawiślak, Karolina Sowik

Woźna oddziałowa: Monika Gołecka