Grupa Pomidorki

Nauczyciele : Agnieszka Gontarz, Marta Gawryluk

Nauczyciel wspomagający: Monika Wroniszewska

Woźna oddziałowa: Krystyna Łyczkowska