Grupa Rzodkiewki 

Nauczyciele:  Katarzyna Kwiatkowska, Ilona Kiełbowska

Pomoc Nauczyciela: Kinga Jędrasik

Woźna oddziałowa: Agnieszka Dobrzyńska