Dnia 25.04.2019r. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony przez Panią Dyrektor z  przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji  na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek i spotykając się w wyznaczonym punkcie do zbiórki. Z tego miejsca miały możliwośc obserwowania dymu unoszacego się nad dachem przedszkola i akcji Straży Pożarnej.

Po zakończonej akcji czekała na dzieci miła niespodzianka – samochód  Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 6 grup przedszkolnych  oraz cały personel placówki.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają ważną rolę społeczną.

Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.