Pomidorki poznały zwierzęta dżungli i sawanny. Dzieci poznały nowe smaki owoców egzotycznych. Bawiły się określając cechy zwierząt i owoców, określały zwierzęta dżungli i sawanny, klasyfikowały owoce krajowe i egzotyczne.