Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

W miesiącach wakacyjnych 2023 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus

3-14.VII.2023 r.

II turnus

17-28.VII.2023 r.

III turnus

31.VII-11.VIII.2023 r.

IV turnus

14-28.VIII.2023

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Mostowa 2

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy
ul. Helenowskiej
ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Mostowa 2

tel. 758-43-64

 

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub platformy 4Parents. Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie
od 6 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Pisemna informacja ze wskazaniem dyżurującego przedszkola zostanie podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom
w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  • 06.02.2023 r. – 17.02.2023 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
  • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
  • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
    nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych udziela Dyrektor Placówki macierzystej.

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 26.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Harmonogram zapisów na dyżury

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2023