W dniach 26.04.21 do 14.05.21 nasze przedszkole wzięło udział w konkursie plastyczno- technicznym pt.”Co lubię w moim mieście” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Pruszkowie w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej „Pruszków-poznasz-polubisz”. Zadaniem dzieci było stworzenie wspólnie z rodzicem dowolną techniką pracy przestrzennej na wyżej wymieniony temat. Do pierwszego, wewnątrzprzedszkolnego etapu konkursu wpłynęło siedem prac. Spośród nich zgodnie z regulaminem została wybrana jedna praca, która będzie reprezentować nasze przedszkole w drugim, zewnętrznym etapie konkursu.