Szanowni Rodzice,

w związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 25.03.2021 r.   przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku
ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców pisemnego wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki.

W podaniu wpisujemy preferowane godziny przyjścia i odbioru dziecka z przedszkola  w związku z organizacją pracy placówki.

Prosimy o dostarczenie podania do jutra, do godz. 10.00. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r.