Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców naszego przedszkola za ufundowanie dwóch lamp wiruso- i bakteriobójczych, które codziennie dbają o czystość powietrza w naszym przedszkolu.