Najlepsze życzenia radosnych i spokojnych,
zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
a także zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów w realizacji planów
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku składa:
Dyrektor wraz z całą społecznością
Przedszkola Miejskiego nr 1
w Pruszkowie