Dyrektor przedszkola informuje, że dnia 12.11.2020 drugi pracownik placówki poinformował, iż otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19. Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie zostały  podjęte  działania związane z wdrażaniem kolejnych etapów procedury Covid-19 w przedszkolu.

Dzieci oraz pracownicy z grupy osoby zarażonej zostały poddane kwarantannie. 

Obecnie kwarantannie poddane są dwie grupy z Przedszkola Miejskiego nr 1.